Πως προκαλούνται οι ανεπιθύμητες ρυτίδες στο πρόσωπό μας ;

Οι ρυτίδες χωρίζονται σε 2 διαφορετικές κατηγορίες : τις δυναμικές και τις στατικές.
Οι δυναμικές ρυτίδες προκαλούνται από τη σύσπαση των μυών. Όταν είμαστε νέοι προκαλούμε τη ρυτίδωση του προσώπου μας χαμογελώντας ή κάνοντας εκφράσεις στο πρόσωπό μας, ενεργοποιούμε δηλαδή τους μύες της περιοχής. Όταν παύουμε αυτές τις εκφράσεις, οι ρυτίδες εξαφανίζονται. Αυτές είναι οι δυναμικές ρυτίδες ή ρυτίδες έκφρασης.

Οι στατικές ρυτίδες δημιουργούνται σε μεγαλύτερες ηλικίες και όταν το δέρμα μας παύει πλέον να έχει την ικανότητα να εξαφανίζει τις δυναμικές ρυτίδες που προκαλούνται από τις εκφράσεις που κάνουμε. Έτσι με την πάροδο του χρόνου τη θέση των δυναμικών ρυτίδων παίρνουν οι στατικές ρυτίδες σε φάση ηρεμίας του προσώπου μας.

Παράλληλα επιδρούν άμεσα σε αυτές και εξωγενείς παράγοντες (ηλιακή ακτινοβολία, στρες, ρύπανση, διατροφή, βαρύτητα, φροντίδα δέρματος) που όμως εξαρτώνται από τον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου. Οι ενδογενείς παράγοντες είναι η γενετική μας προδιάθεση, η κληρονομικότητα, οι ελεύθερες ρίζες καθώς και η πάροδος του χρόνου. Πρόκειται λοιπόν για αθροιστικό φαινόμενο.

Στα ΝewDay προσφέρουμε μη επεμβατικές εφαρμογές αντιγήρανσης, αναίμακτες υψηλής αποτελεσματικότητας που λειτουργούν ποιοτικά και χρονικά του αποτελέσματος μιας επέμβασης. Επιλέξτε ό,τι σας ταιριάζει και αναγεννηθείτε.